Multilingual Turkish Dictionary

TAKTİKA

TÄKTIKA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[yun. taktike]
Döyüşe hazır-lıq ve döyüşü aparmaq üsulları haqqında ne-zeriyye ve praktika; döyüş vaxtı qoşun his-selerini idareetme üsulu. [Cavad]
.siyasi rəhbərlə birlikdə ocaq ətrafında toplanan dö-yüşçülərlə düşmənin taktikasını müzakirə etdi. Ə.Veliyev.
məc. İctimai, siyasi mübarize aparma üsul ve qaydaları. Terror taktikası. // İdmanda, idman oyunlarında tetbiq edilen üsul ve qay-dalar. Şahmat taktikası.
məc. Bir şeyi elde etmek üçün istifade edilen yollar ve üsullar; birisinin götürdüyü hereket xetti. Haşımov taktikanı dəyişdi.
R.Rza.