Multilingual Turkish Dictionary

TALİD

TALİD : Turkish Risale

Bir kimsenin (köle, câriye, hayvan gibi) canlı eşyası

TALİD : Ottoman Turkish

Bir kimsenin (köle, câriye, hayvan gibi) canlı eşyası