Multilingual Turkish Dictionary

TALAÇILIQ

TALAÇILIQ : Turuz Dictionary

dalaçılıq. bir dala (qola) çəkmə. tamaçılıq. (taman: tərəf). tərəfkeşlik

TALAÇILIQ : Turuz Dictionary

dalaçılıq. çölçülük

TALAÇILIQ : Turuz Dictionary

dalaçılıq. bir dala (qola) çəkmə. tamaçılıq. (taman: tərəf). tərəfkeşlik

TALAÇILIQ : Turuz Dictionary

dalaçılıq. çölçülük