Multilingual Turkish Dictionary

TALAŞINMAQ

TALAŞINMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalaşınmaq.
tələsmək. tövüşmək. hovluqmaq. düşmək.
nədən belə düşür, bilmirəm.
dolaşınmaq. alaverə düşmək. tərtələsmək. ələyağın dağıtmaq, itirmək. əcəliyə düşmək

TALAŞINMAQ : Turuz Dictionary

çəkşinmək. çalışanmaq. işgərinmək. təpsinmək

TALAŞINMAQ : Turuz Dictionary

çalaşınmaq. talbalamaq. talbıramaq. talvasamaq {> təlvasələnmək (fars) }. silkinmək. silgişinmək. qatğılanmaq. qatqırlanmaq. təqəlla, səy edmək.
kiçilikdə qatğılansa, uluğlayu sevginər: kiçiklik çalışan, böyüyəndə dincələr.
yayın qatqılansa, qışın sevirər.
dalaşınmaq. təlaşlanmaq. təpinmək. iti çalışmaq. çabalamaq. qaynanmaq

TALAŞINMAQ : Turuz Dictionary

çəkşinmək. çalışanmaq. işgərinmək. təpsinmək

TALAŞINMAQ : Turuz Dictionary

çalaşınmaq. talbalamaq. talbıramaq. talvasamaq {> təlvasələnmək (fars) }. silkinmək. silgişinmək. qatğılanmaq. qatqırlanmaq. təqəlla, səy edmək.
kiçilikdə qatğılansa, uluğlayu sevginər: kiçiklik çalışan, böyüyəndə dincələr.
yayın qatqılansa, qışın sevirər.
dalaşınmaq. təlaşlanmaq. təpinmək. iti çalışmaq. çabalamaq. qaynanmaq