Multilingual Turkish Dictionary

TALAŞLAN

TALAŞLAN : Turuz Dictionary

qılınqıl. çalış. cəhd elə.
kəndivi doğrutacaq doğrusuda qılınqıl. (doğrutacaq
oluşduracaq. mühəqqəq, bəqərar edəcək). (doğrusuda
yönündə. istiqamətində)

TALAŞLAN : Turuz Dictionary

qılınqıl. çalış. cəhd elə.
kəndivi doğrutacaq doğrusuda qılınqıl. (doğrutacaq
oluşduracaq. mühəqqəq, bəqərar edəcək). (doğrusuda
yönündə. istiqamətində)