Multilingual Turkish Dictionary

TALAŞQANMAQ

TALAŞQANMAQ : Turuz Dictionary

dalaşğanmaq. dalşınmaq. dalaşlanmaq. dalışğanmaq. çalşınmaq. çalaşlanmaq. çalışğanmaq. çalaşğanmaq. talbanmaq. dalbınmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. çırpalanmaq. çıpalanmaq. çabalanmaq. çapalanmaq. çalışmaq. təlaşa, hərəkətə gəlmək. qoşuşmaq. coşuşmaq. ciddi cəhd, səy edmək

TALAŞQANMAQ : Turuz Dictionary

dalaşğanmaq. dalşınmaq. dalaşlanmaq. dalışğanmaq. çalşınmaq. çalaşlanmaq. çalışğanmaq. çalaşğanmaq. talbanmaq. dalbınmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. çırpalanmaq. çıpalanmaq. çabalanmaq. çapalanmaq. çalışmaq. təlaşa, hərəkətə gəlmək. qoşuşmaq. coşuşmaq. ciddi cəhd, səy edmək