Multilingual Turkish Dictionary

TALAB (FARS)

TALAB (FARS) : Arin Turkish Etimology Dictionary

< dalab. dalav. toprağa işləmiş, durqun su yığını

TALAB (FARS) : Turuz Dictionary

talağu. dalağu. dalay (dəniz) qulağu

TALAB (FARS) : Turuz Dictionary

talağu. dalağu. dalay (dəniz) qulağu