Multilingual Turkish Dictionary

TALABIMAQ

TALABIMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalabımaq çırpınmaq

TALABIMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalabımaq metatez dəbələnmək.
təprəşmək. təpinmək. titrəmək. çarpınmaq. çırpınmaq. silkənmək. sallamaq. oynayıb sıçramaq.
qorxub ürəyi dalbımaq.
dəniz dalabırtısı.
paltarın dalabırdı.
yel əsir ağaclar dalabır.
sümülcümək. sürüşmək. sürçəmək. yuvarlaqnaq. tökəzimək (tökülmək). büdrəmək.
qıpırdanma. təprənmə

TALABIMAQ : Turuz Dictionary

çalabımaq. talaşlanmaq

TALABIMAQ : Turuz Dictionary

çalabımaq. talaşlanmaq