Multilingual Turkish Dictionary

TALANIŞMAQ

TALANIŞMAQ : Turuz Dictionary

çapışmaq. çapğışmaq. çapaşmaq. çapqaşmaq. yağmalaşmaq. yoluşmaq. çalçapışmaq. birbirin qarət edmək

TALANIŞMAQ : Turuz Dictionary

çapışmaq. çapğışmaq. çapaşmaq. çapqaşmaq. yağmalaşmaq. yoluşmaq. çalçapışmaq. birbirin qarət edmək