Multilingual Turkish Dictionary

TALANT

TALÄNT : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[yun. talanton] İstedad. Bizə hə-yat gərəkdir! Bizə həyat gərəkdir! Həyat hər talant üçün su, hava və çörəkdir. R.Rza. [Ner-mine:] Gələcəkgöstərər ki, böyük talant sa-hibi kimdir. B.Bayramov.