Multilingual Turkish Dictionary

TALANTILMAQ

TALANTILMAQ : Turuz Dictionary

çapılmaq. çapıtılmaq. çapğıtılmaq. çapatılmaq. çapqatılmaq. yağmatılmaq. yolutunmaq. çalçapınmaq. qarət olunmaq

TALANTILMAQ : Turuz Dictionary

çapılmaq. çapıtılmaq. çapğıtılmaq. çapatılmaq. çapqatılmaq. yağmatılmaq. yolutunmaq. çalçapınmaq. qarət olunmaq