Multilingual Turkish Dictionary

TALAQAY

TALAQAY : Turuz Dictionary

dalağay. dalığ. (dağalı. dalağı. dağqın. dalğın. dağılmış. dalığmış). yayıq. seyrək.
dalığ toxac: seyrək cəngəl, orman.
dalığ saçlı.
dalığ saqqal: kosa.
dalağay budağay:
çox yayqın seyrək.
çox müflis

TALAQAY : Turuz Dictionary

dalağay. dalığ. (dağalı. dalağı. dağqın. dalğın. dağılmış. dalığmış). yayıq. seyrək.
dalığ toxac: seyrək cəngəl, orman.
dalığ saçlı.
dalığ saqqal: kosa.
dalağay budağay:
çox yayqın seyrək.
çox müflis