Multilingual Turkish Dictionary

TALARTANMAQ

TALARTANMAQ : Turuz Dictionary

dalardanmaq. qatarlanmaq. düzülmək. dizilmək. sıralanmaq. ardanmaq

TALARTANMAQ : Turuz Dictionary

dalardanmaq. qatarlanmaq. düzülmək. dizilmək. sıralanmaq. ardanmaq