Multilingual Turkish Dictionary

TALASLI

TALASLI : Arin Turkish Etimology Dictionary

talaşlı. tələsli. tələsik. qozabalı. qayğılı

TALAŞLI : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalaşlı. dikli. düşütlü. salıtlı. girnitli. abatlı. çapatlı. çalqıtlı. çapqıtlı. çıpqıtlı. çəmgitli. kəmgitli. qafa tutan. dinəli. dilləti. diyəcəkli. deyəcəkli. deyişli. diyləşli. aytışlı. aytaşlı. eytişli. qonutlu. söyləti. sözləti. sözlü. savatlı. savlatlı (< savmaq). qarşıqlı. qarşınlı. qarşılı. qayşaqlı. muxalif. qəbul edməyən. e;tirazlı. mö;təriz.
çalaşlı, dalaşlı bir durumda: ayaqda

TALAŞLI : Arin Turkish Etimology Dictionary

talaslı. tələsli. tələsik. avaralı. əndişəli. oyalı. qayğılı. qozabalı. qayğılı

TALAŞLI : Turuz Dictionary

çalaşlı. çabalı. qoğraq. qoğaraq. qıvraq. qızdırbas. qısdırbas. qıfıldaq. qıvıldaq. sıvıltılı. siviltili. ivəcənli. çıpıtlı. qopuc. qopcuğ. qopcur. qopcuruq. qoput. qoptuğ. qopdur. qopduruq. tələsik. qoparıq. qoparaq

TALAŞLI : Turuz Dictionary

çalaşlı. çabalı. qoğraq. qoğaraq. qıvraq. qızdırbas. qısdırbas. qıfıldaq. qıvıldaq. sıvıltılı. siviltili. ivəcənli. çıpıtlı. qopuc. qopcuğ. qopcur. qopcuruq. qoput. qoptuğ. qopdur. qopduruq. tələsik. qoparıq. qoparaq