Multilingual Turkish Dictionary

TALBA

TALBA : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalba. çalba.
kudita.
müsibət. təprəm. sarsıntı. fəlakət.
çarpma. vurma. vuruş.
istiratejik cumma, saldlırı

TALBA : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalba. dalaba. dəlbə.
coşqu. qalyan. əsrim. əsrumə. çarpış. çırpış. daşıq. sevinc. ilgi. həyəcan.
talbası qoğzaq: həyəcan içində.
təlbə. sevdalı.
talva. dal dal olmuş. cırıq yırtıq

TALBA : Arin Turkish Etimology Dictionary

təlbə. talbamaq. tablamaq. təlbəmək. təbləmək ( lb < > bl ) təblə. təpləmək. təlpəmək. talpamaq. taplamaq. təpmək > tapla. tabla

TALBA : Turuz Dictionary

dalba.
simbol. sancaq. bayraq.
nərsənin gedişin, axışın daldıran, dala vuran, önləyən. mane'. əngəl. su bağajı. sədd.
qarışıt. alqıtış. saxsalış. (pişgiri).
dalqaqıran. dalbasan. bəndər qornağı. iskilə.
dalbağ. (> dunbalə). dəvam. idamə

TALBA : Turuz Dictionary

dalba. gərəkli.
ilgisiz sanmışıdınsa baxışım, düzülür dalba dala anba anı

TALBA : Turuz Dictionary

dalba. zərbə. sox

TALBA : Turuz Dictionary

dalba. qalba. herək. kərək. hərək (< kərmək. kəsmək). dəğənək. dəğnək. dəğəng. dəgəng. ağaca vurulan dayaq, dəstək

TALBA : Turuz Dictionary

dalba. topuğun ardında, banla balça arasında olan yoğun sınır. pey

TALBA : Turuz Dictionary

dalba.
simbol. sancaq. bayraq.
nərsənin gedişin, axışın daldıran, dala vuran, önləyən. mane'. əngəl. su bağajı. sədd.
qarışıt. alqıtış. saxsalış. (pişgiri).
dalqaqıran. dalbasan. bəndər qornağı. iskilə.
dalbağ. (> dunbalə). dəvam. idamə

TALBA : Turuz Dictionary

dalba. gərəkli.
ilgisiz sanmışıdınsa baxışım, düzülür dalba dala anba anı

TALBA : Turuz Dictionary

dalba. zərbə. sox

TALBA : Turuz Dictionary

dalba. qalba. herək. kərək. hərək (< kərmək. kəsmək). dəğənək. dəğnək. dəğəng. dəgəng. ağaca vurulan dayaq, dəstək

TALBA : Turuz Dictionary

dalba. topuğun ardında, banla balça arasında olan yoğun sınır. pey