Multilingual Turkish Dictionary

TALBAQ

TALBAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalbağ > dilbağ. sevgi. sevgili. dilbər

TALBAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalbaq. təlbək.
bağsız. lüt. çılpaq. yoxsul. keçimsiz.
qocamaq. şişman. qaba. təlbə.
təlbək.börk. tamaq. qalpaq

TALBAQ : Turuz Dictionary

dalbağ. dalba. (> dunbalə). dəvam. idamə.
talbağ. talbar talbay. dalbar. meydan

TALBAQ : Turuz Dictionary

dalbağ. dalba. (> dunbalə). dəvam. idamə.
talbağ. talbar talbay. dalbar. meydan