Multilingual Turkish Dictionary

TALBATALLIQ

TALBATALLIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalbadallıq. dalbadağlıq. dərbədərlik. qırballıq. qırbanlıq. avaralıq. qılıqsızlıq

TALBATALLIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalbadallıq. sığlıq. təa;qüb.
yağmurun sıqlığı, axınlar, sellər axıdar

TALBATALLIQ : Turuz Dictionary

dalba dallıq.ardavallıq. almaş. dəğşiş. tənavüb. peydərpeylik

TALBATALLIQ : Turuz Dictionary

dalba dallıq.ardavallıq. almaş. dəğşiş. tənavüb. peydərpeylik