Multilingual Turkish Dictionary

TALBIŞLI

TALBIŞLI : Turuz Dictionary

dalbışlı (dalqa). tövüşlü (< təprənmək). iztirablı. əsrik

TALBIŞLI : Turuz Dictionary

dalbışlı (dalqa). tövüşlü (< təprənmək). iztirablı. əsrik