Multilingual Turkish Dictionary

TALBIC

TALBIC : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalbıc. nahəmvar

TALBIÇ : Turuz Dictionary

dalbıç. qaracqı. qoracqı. mərcər. çatqaç. nərdə

TALBIÇ : Turuz Dictionary

dalbıç. qaracqı. qoracqı. mərcər. çatqaç. nərdə