Multilingual Turkish Dictionary

TALBIRAMAQ

TALBIRAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

talbımaq. uçmaq

TALBIRAMAQ : Turuz Dictionary

talbalamaq.
tovdalamaq. çalbalamaq. çabalamaq. təpirləmək.
talabasmaq. tələsmək).
talvasamaq {> təlvasələnmək (fars) }. silkinmək. silgişinmək. çalaşınmaq. talaşınmaq. qatğılanmaq. qatqırlanmaq. təqəlla, səy edmək.
kiçilikdə qatğılansa, uluğlayu sevginər: kiçiklik çalışan, böyüyəndə dincələr.
yayın qatqılansa, qışın sevirər.
bulut göyü burkürüb, quşlar qanat talvırar.
quşlar qamuğ talvışır: bayraq qamuğ talvışır: çırpınıb uçuşur. uçub möjlənir

TALBIRAMAQ : Turuz Dictionary

talbalamaq.
tovdalamaq. çalbalamaq. çabalamaq. təpirləmək.
talabasmaq. tələsmək).
talvasamaq {> təlvasələnmək (fars) }. silkinmək. silgişinmək. çalaşınmaq. talaşınmaq. qatğılanmaq. qatqırlanmaq. təqəlla, səy edmək.
kiçilikdə qatğılansa, uluğlayu sevginər: kiçiklik çalışan, böyüyəndə dincələr.
yayın qatqılansa, qışın sevirər.
bulut göyü burkürüb, quşlar qanat talvırar.
quşlar qamuğ talvışır: bayraq qamuğ talvışır: çırpınıb uçuşur. uçub möjlənir