Multilingual Turkish Dictionary

TALBITMAQ

TALBITMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

oynanıb sıçraşmaq. talaşlanmaq. talbasamaq. çapınmaq. dəh dəhləmək

TALBITMAQ : Turuz Dictionary

dalbıtmaq (dalqa). tövşütmək (< təprənmək). əsritmək. əsitmək. iztiraba salmaq

TALBITMAQ : Turuz Dictionary

dalbıtmaq (dalqa). tövşütmək (< təprənmək). əsritmək. əsitmək. iztiraba salmaq