Multilingual Turkish Dictionary

TALEH

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

alın yazısı

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

alın yazısı alınyazısı

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

alınyazısı

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

axt

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

axt

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

əxt

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

əxt

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

olcay

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

olcay

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

olcum

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

olcum

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

ulcay

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

doğur

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

düş

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

düş şans. iqbal. səadət. baxt. bəxt. taleh. dövlət. qədər. taleh.
başının qadasına baxmaq. başının qatına baxmaq: başının çarəsinə, yazısına baxmaq.
hər kim öz qadasına baxır

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

düşə

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

düşər

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

düşmə

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

düşü

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

düşük

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

göz

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

günard

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

günarıt

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

xoşi

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

kəsit qismət

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

kəstə

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

kəsti

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

qada

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

qaramat

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

qaramıt

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

qat

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

qata

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

qısıt

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

qıst

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

qısta

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

qıstı

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

qıv

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

qıy

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

qıyın

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

qut

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

oğur

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

olcay

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

olcum

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

ölçüm

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

pay

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

salım

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

tutu

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

uğur

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

ulcay

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

ulduz

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

yarduz

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

yası

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

yatı

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

yazı

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

yazqı

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

yoğur

TALEH : Turuz Farsca - Türkce

yuğur