Multilingual Turkish Dictionary

TALIŞIQ

TALIŞIQ : Turuz Dictionary

dalışıq. dağışıq. qılçıqlı. sürüzlü. pürüzlü. çapraşıq. çorman. korman. qatlağ. çatışıq. çatışlı. çəlişli. ixtilaflı

TALIŞIQ : Turuz Dictionary

dalışıq. dalışuq. dalşıq. dalşuq. qavşut. qavşıt. qavuşut. qavuşıt. qaşut. qaşat. qovşut. qoşut. qoşat. qavşıt. qovuşut. qavuşıt. qarşut. qarşıt. qaşıt. qaşut. qoğşut. qağşıt. qoğuşut. qağuşıt. çarpşıt. çarpşut. çarpışıt. çarpışut. çapşıt. çapşut. çapışıt

TALIŞIQ : Turuz Dictionary

dalışıq. dağışıq. qılçıqlı. sürüzlü. pürüzlü. çapraşıq. çorman. korman. qatlağ. çatışıq. çatışlı. çəlişli. ixtilaflı

TALIŞIQ : Turuz Dictionary

dalışıq. dalışuq. dalşıq. dalşuq. qavşut. qavşıt. qavuşut. qavuşıt. qaşut. qaşat. qovşut. qoşut. qoşat. qavşıt. qovuşut. qavuşıt. qarşut. qarşıt. qaşıt. qaşut. qoğşut. qağşıt. qoğuşut. qağuşıt. çarpşıt. çarpşut. çarpışıt. çarpışut. çapşıt. çapşut. çapışıt