Multilingual Turkish Dictionary

TALIŞMAQ

TALIŞMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalışmaq. bax > çalışmaq

TALIŞMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalışmaq. dalqışmaq. çalışmaq. çalqışmaq. gözətmək. himmət edmək

TALIŞMAQ : Turuz Dictionary

dalışmaq. savaşmaq.
yavlağ ilə yekmə yekkə alışdı: düşman ilə təkbətək savaşdı

TALIŞMAQ : Turuz Dictionary

dalışmaq.
daluşmaq. çapışmaq. çapuşmaq. diləşmək. ğibtə, qibtə yemək.
dalışanmaq. (dalıcan olmaq). diləşmək. diləşinmək. sorağışmaq. sorğuşmaq. yoxlaşmaq (yoruqlaşmaq. yoluqlaşmaq). izləşmək. qoxlaşmaq

TALIŞMAQ : Turuz Dictionary

dalışmaq. savaşmaq.
yavlağ ilə yekmə yekkə alışdı: düşman ilə təkbətək savaşdı

TALIŞMAQ : Turuz Dictionary

dalışmaq.
daluşmaq. çapışmaq. çapuşmaq. diləşmək. ğibtə, qibtə yemək.
dalışanmaq. (dalıcan olmaq). diləşmək. diləşinmək. sorağışmaq. sorğuşmaq. yoxlaşmaq (yoruqlaşmaq. yoluqlaşmaq). izləşmək. qoxlaşmaq