Multilingual Turkish Dictionary

TALIŞMAQLA

TALIŞMAQLA : Turuz Dictionary

-dalışmaqla dalaşmağı, düşünməkə öcüşməgi dəng tutma. (.
öcü qov, öclə qovul, öcə tutulma)

TALIŞMAQLA : Turuz Dictionary

-dalışmaqla dalaşmağı, düşünməkə öcüşməgi dəng tutma. (.
öcü qov, öclə qovul, öcə tutulma)