Multilingual Turkish Dictionary

TALICA

TALICA : Arin Turkish Etimology Dictionary

qoğduğun itin dalıca gedmə

TALICA : Turuz Dictionary

dalıca. dalınca. arxasıra.
qorucuları arxasıra gəlirlər

TALICA : Turuz Dictionary

-düşmanın qoğ, dosd özü gəlməz, dalıca ged. (düşmanın qoğ, dosdun gəlsin). (düşmanın qoğ, dosd özü gələr)

TALICA : Turuz Dictionary


qızılların qızılı, bazar içrə satılmır, çoxlar gəzir dalıca, necə bulsun sanılmır. (tapmaca). (mutluluq). (sanılmır: fikr olunanmır. ağla çatmır)

TALICA : Turuz Dictionary

-dalıca gələsi dəyiləm: gedirsin ged, uyun barsı değilim

TALICA : Turuz Dictionary

dalıca. dalınca. arxasıra.
qorucuları arxasıra gəlirlər

TALICA : Turuz Dictionary

-düşmanın qoğ, dosd özü gəlməz, dalıca ged. (düşmanın qoğ, dosdun gəlsin). (düşmanın qoğ, dosd özü gələr)

TALICA : Turuz Dictionary


qızılların qızılı, bazar içrə satılmır, çoxlar gəzir dalıca, necə bulsun sanılmır. (tapmaca). (mutluluq). (sanılmır: fikr olunanmır. ağla çatmır)

TALICA : Turuz Dictionary

-dalıca gələsi dəyiləm: gedirsin ged, uyun barsı değilim