Multilingual Turkish Dictionary

TALIMAQ

TALIMAQ : Turuz Dictionary

dalımaq. çanımaq. dalmaq. bir nədən ayrılmaq, çıxmaq.
evdən dalıb tək yaşır

TALIMAQ : Turuz Dictionary

dalımaq. danmaq. dalmaq. dəlmək. (daldırmaq) {.
< dal: geri. dalı atmaq).
< dal: dəl: yox}. tanımazmaq. tanımazlıqdan gəlmək. təpimək. inkar, rədd edmək

TALIMAQ : Turuz Dictionary

dalımaq. çanımaq. dalmaq. bir nədən ayrılmaq, çıxmaq.
evdən dalıb tək yaşır

TALIMAQ : Turuz Dictionary

dalımaq. danmaq. dalmaq. dəlmək. (daldırmaq) {.
< dal: geri. dalı atmaq).
< dal: dəl: yox}. tanımazmaq. tanımazlıqdan gəlmək. təpimək. inkar, rədd edmək