Multilingual Turkish Dictionary

TALIMBAŞ

TALIMBAŞ : Turuz Dictionary

dalımbaş (dalım: yarım). yarım dənə. yarım kəllə

TALIMBAŞ : Turuz Dictionary

dalımbaş (dalım: yarım). yarım dənə. yarım kəllə