Multilingual Turkish Dictionary

TALIMCAN

TALIMCAN : Turuz Dictionary


gəl canım ayrılığı dünyada birgə qutaraq, mənə qəm qəmdaş olub gündə dalımcan dolanır

TALIMCAN : Turuz Dictionary


gəl canım ayrılığı dünyada birgə qutaraq, mənə qəm qəmdaş olub gündə dalımcan dolanır