Multilingual Turkish Dictionary

TALINMA

TALINMA : Turuz Dictionary

dalınma.
bulğaq suya dalınma, qulağ duysa, gözün ilə qapınma. (bilinməz yerə soxulma, sevgivi qulağla seç, göz görən gözəlliklə yox). (bulğaq: bulanıq)

TALINMA : Turuz Dictionary

dalınma!. dalma!.
ayrılma!. çıxma!. qopma!.
dalığma!. dağılma!. sapma!. çaşma!.
dalığmayın birgəşin

TALINMA : Turuz Dictionary

dalınma.
bulğaq suya dalınma, qulağ duysa, gözün ilə qapınma. (bilinməz yerə soxulma, sevgivi qulağla seç, göz görən gözəlliklə yox). (bulğaq: bulanıq)

TALINMA : Turuz Dictionary

dalınma!. dalma!.
ayrılma!. çıxma!. qopma!.
dalığma!. dağılma!. sapma!. çaşma!.
dalığmayın birgəşin