Multilingual Turkish Dictionary

TALINMAQ

TALINMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalınmaq.
dallanmaq. dalqalanmaq. dalbınmaq. tərpənmək. çabalamaq. dalaşmaq.
dəlinmək. deşinmək.
dam talındı.
çoxalmaq.
talındı biligim.
ləhləmək

TALINMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalınmaq.
dalmaq. batmaq. dolunmaq (# doğmaq). bitmək. yaşmaq.
günəş doldu.
talanmaq. dilinmək. dilimmək. kəsilmək. yırtılmaq. üzülmək. ixtiraq.
qəflət yuxusuna dalınmaq, batmaq: qəflətə düşmək, basınmaq: qəflət edmək: koralmaq. anmazıqmaq. aymazıqmaq. aymazlanmaq: ummazınmaq. dalqınıqmaq. uyqanıqmaq. uyqaşıqmaq. uyquçuqmaq. toylanmaq

TALINMAQ : Turuz Dictionary

dalınmaq. dalı qalmaq. gerlənmək. qerilənmək.
saatım, gündə yarım saat qerlənir

TALINMAQ : Turuz Dictionary

dalınmaq. həssasiyət göstərmək. hiss edmək

TALINMAQ : Turuz Dictionary

dalınmaq.
gəzmək. gəzinmək.
dal dal dalınır.
bəsdi boşuna dalındın.
giriz vurmaq. söz arası kərbəlayada bir dalın

TALINMAQ : Turuz Dictionary

dalınmaq. dalı qalmaq. gerlənmək. qerilənmək.
saatım, gündə yarım saat qerlənir

TALINMAQ : Turuz Dictionary

dalınmaq. həssasiyət göstərmək. hiss edmək

TALINMAQ : Turuz Dictionary

dalınmaq.
gəzmək. gəzinmək.
dal dal dalınır.
bəsdi boşuna dalındın.
giriz vurmaq. söz arası kərbəlayada bir dalın