Multilingual Turkish Dictionary

TALINTAN

TALINTAN : Turuz Dictionary

- yaşlılıların sözü sayılmasa olmaz (saymasan yaşamın güc keçər), söğüt dalından eşilən ip çətin çözülər.
yaşlı savı qoyulmaz, kağıl bağı yozulmaz. (kağıl: (< kav). bağ (ip) eşmədə işlənən yumşaq, əsnək söğüt qolu, dalı)

TALINTAN : Turuz Dictionary

dalından. izindən.
yıkan sürən ılqab. (dalından düşə qalxa qaçıb)

TALINTAN : Turuz Dictionary


dalından, ardından getdirilmək: izlətilmək. izdətilmək. iztətilmək. izərtilmək. ardlatılmaq. güdtürülmək.
hara baxırsam, onun izi izlətilir

TALINTAN : Turuz Dictionary

- yaşlılıların sözü sayılmasa olmaz (saymasan yaşamın güc keçər), söğüt dalından eşilən ip çətin çözülər.
yaşlı savı qoyulmaz, kağıl bağı yozulmaz. (kağıl: (< kav). bağ (ip) eşmədə işlənən yumşaq, əsnək söğüt qolu, dalı)

TALINTAN : Turuz Dictionary

dalından. izindən.
yıkan sürən ılqab. (dalından düşə qalxa qaçıb)

TALINTAN : Turuz Dictionary


dalından, ardından getdirilmək: izlətilmək. izdətilmək. iztətilmək. izərtilmək. ardlatılmaq. güdtürülmək.
hara baxırsam, onun izi izlətilir