Multilingual Turkish Dictionary

TALINTI

TALINTI : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalıntı. gerilti. geri, dalı oturma, çəkilmə. tikən. dikən. tikan

TALINTI : Turuz Dictionary

-dalıntı, dağılma, ayrılma, hicran dağlamsı, ağrısı, üzüyü, dəri: dağıntı

TALINTI : Turuz Dictionary

-dalıntı, dağılma, ayrılma, hicran dağlamsı, ağrısı, üzüyü, dəri: dağıntı