Multilingual Turkish Dictionary

TALISI

TALISI : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalısı
( < dal: budaq). ayrıntılar. əyrintilər. əğrintilər. əkrintilər. təfərrüat. təfsilat.
ertəsi. sonrası. ardası. ardı

TALISI : Turuz Dictionary

dalısı. dala. qıycım. qıcım. qıçım. qıyçım. qıcın. qıycın. qıyçın. arxal. arxası. giri. geri. sonra. sonrası.
indi çalışsan, qıçına dinc edərsin.
yanları, dalısı açıq olan ayağaltı başmağı: tərlik. kəsik. kəsit. kərit

TALISI : Turuz Dictionary

dalısı. izəri. dəvamı.
izəri yoxdur.
onun izəri hara gedir.
izərin bırax.
bu nəyin izəridir

TALISI : Turuz Dictionary

-qabağı dalısı: ilərsi qayrası

TALISI : Turuz Dictionary

dalısı. geyi. sonucu.
hər bir nəyin yeri var, hər bir işin geyi var.
dalısı tutturulmaq: izlətilmək. izdətilmək. iztətilmək. izərtilmək.
bu yol izlətilir mi?

TALISI : Turuz Dictionary


dalısı qaçaq olandan: kölgəli gözdən
quşqulu olandan.
kölgəli gözdən uzaq, yalançıdan dur qıraq. (kölgəli gözdən
quşqulu olandan. dalısı qaçaq olandan)

TALISI : Turuz Dictionary

dalısı. dala. qıycım. qıcım. qıçım. qıyçım. qıcın. qıycın. qıyçın. arxal. arxası. giri. geri. sonra. sonrası.
indi çalışsan, qıçına dinc edərsin.
yanları, dalısı açıq olan ayağaltı başmağı: tərlik. kəsik. kəsit. kərit

TALISI : Turuz Dictionary

dalısı. izəri. dəvamı.
izəri yoxdur.
onun izəri hara gedir.
izərin bırax.
bu nəyin izəridir

TALISI : Turuz Dictionary

-qabağı dalısı: ilərsi qayrası

TALISI : Turuz Dictionary

dalısı. geyi. sonucu.
hər bir nəyin yeri var, hər bir işin geyi var.
dalısı tutturulmaq: izlətilmək. izdətilmək. iztətilmək. izərtilmək.
bu yol izlətilir mi?

TALISI : Turuz Dictionary


dalısı qaçaq olandan: kölgəli gözdən
quşqulu olandan.
kölgəli gözdən uzaq, yalançıdan dur qıraq. (kölgəli gözdən
quşqulu olandan. dalısı qaçaq olandan)