Multilingual Turkish Dictionary

TALISIN

TALISIN : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalısın tutmaq: davam edmək. izləmək.
bu yolu izlə

TALISIN : Turuz Dictionary

-tutduğu, başladığı işin dalısın qılamamaq, başaramamaq: qığlamaq. qırlamaq

TALISIN : Turuz Dictionary

dalısın. izərin. dəvamın.
izərin tut.
onun izərindən geddi.
izərin bırax

TALISIN : Turuz Dictionary

-tutduğu, başladığı işin dalısın qılamamaq, başaramamaq: qığlamaq. qırlamaq

TALISIN : Turuz Dictionary

dalısın. izərin. dəvamın.
izərin tut.
onun izərindən geddi.
izərin bırax