Multilingual Turkish Dictionary

TALITLIQ

TALITLIQ : Turuz Dictionary

dalıtlıq. darıtlıq. qaytüz. qatüz. qayüz. qapaz. koraz. çətinlik. ağırlıq. quyqarlıq. çıpıt

TALITLIQ : Turuz Dictionary

dalıtlıq. darıtlıq. qaytüz. qatüz. qayüz. qapaz. koraz. çətinlik. ağırlıq. quyqarlıq. çıpıt