Multilingual Turkish Dictionary

TALITMAQMAQ

TALITMAQMAQ : Turuz Dictionary

dalıtmaqmaq. dalğıtmaq.
sanlıtmaq. sanğıtmaq. öğüt danışıqla (tüşrütlə, movizə nəsihətlə) birin bir duruma soxsutmaq, bir nərsiyə inandırmaq. təlqin, ilqa edmək.
sanlıtmaq. sanğıtmaq. sanğılatmaq. öğüzləmək. öğütləmək. vəz, movizə edmək.
çalıtmaq. çalğıtmaq. açıqlamaq. şərh, bəyan, təfsil edmək

TALITMAQMAQ : Turuz Dictionary

dalıtmaqmaq. dalğıtmaq.
sanlıtmaq. sanğıtmaq. öğüt danışıqla (tüşrütlə, movizə nəsihətlə) birin bir duruma soxsutmaq, bir nərsiyə inandırmaq. təlqin, ilqa edmək.
sanlıtmaq. sanğıtmaq. sanğılatmaq. öğüzləmək. öğütləmək. vəz, movizə edmək.
çalıtmaq. çalğıtmaq. açıqlamaq. şərh, bəyan, təfsil edmək