Multilingual Turkish Dictionary

TALLAR

TALLAR : Turuz Dictionary

-öfgə qopar tufan qopar, qopqun keçər qırıq dallar köp olar. (qopqun: bulğan. qiyamət)

TALLAR : Turuz Dictionary

-öfgə qopar tufan qopar, qopqun keçər qırıq dallar köp olar. (qopqun: bulğan. qiyamət)