Multilingual Turkish Dictionary

TALLI

TALLI : Arin Turkish Etimology Dictionary

dallı. burdaqlı. suçlu. batqalı. sapaqlı. günahlı doğru yoldan sapıq, sapmış.
dallı buqaqlı: qollu buqaqlı: çox ayrıntılı. çapraşıq. qarımqarışıq. qarmaqarışıq. qarmaqatışıq. qarbur. qarbura.
dallı budaqlı: çəngəl. kəngəl. qanqal. çanqal.
qoyu qırmızı dallı, çiyələyə oxşar yemişli, qışın yapraqları tökülməyən ağac çeşiti: qaramış. qarayemiş

TALLI : Arin Turkish Etimology Dictionary

dallı. tarmaqlı. pürlü pürçəkli. sırmalı paltar

TALLI : Turuz Dictionary


üzü ballı, içi dallı

TALLI : Turuz Dictionary


üzü ballı, içi dallı