Multilingual Turkish Dictionary

TALLIQ

TALLIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dallıq.
cədvəl.
çarpı dallıq: cədvəl zərb.
göstəri. göstərgə. çizəlgə. tablo. axmalıq. cədvəl

TALLIQ : Turuz Dictionary

dallıq. dirəklik. söğütlük. kovaqlıq

TALLIQ : Turuz Dictionary

dallıq. dəlilik. vəhşilik

TALLIQ : Turuz Dictionary

dallıq. dirəklik. söğütlük. kovaqlıq

TALLIQ : Turuz Dictionary

dallıq. dəlilik. vəhşilik