Multilingual Turkish Dictionary

TALMINMAQ

TALMINMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalmınmaq.
dili ilə özün yalamaq. ağız dodağın yalamaq. yalanmaq.
diləmək. arzulamaq

TALMINMAQ : Turuz Dictionary

dalmınmaq. didib yolmaq. yalım yolum edmək

TALMINMAQ : Turuz Dictionary

dalmınmaq. didib yolmaq. yalım yolum edmək