Multilingual Turkish Dictionary

TALMIQ

TALMIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalmıq. çəpər. çit. hətin bağın.çevrəsinə taxılan dallar. çalaçırpı

TALMIQ : Turuz Dictionary

dalmıq. darmıq. dal.
dalmıq dalmıq dərilmək: dal dal yayılmaq

TALMIQ : Turuz Dictionary

dalmıq. darmıq. dal.
dalmıq dalmıq dərilmək: dal dal yayılmaq