Multilingual Turkish Dictionary

TALPIQMAQ

TALPIQMAQ : Turuz Dictionary

dalpıqmaq. dalbıqmaq. çalpıqmaq. yelpirmək. yel, cin vuran kimi çabalamaq, sağa sola tullanmaq. dəlirmək. dəli olmaq.
nə belə yelpirisin, biraz özüvü ələ al

TALPIQMAQ : Turuz Dictionary

dalpıqmaq. dalbıqmaq. çalpıqmaq. yelpirmək. yel, cin vuran kimi çabalamaq, sağa sola tullanmaq. dəlirmək. dəli olmaq.
nə belə yelpirisin, biraz özüvü ələ al