Multilingual Turkish Dictionary

TALPTTI

TALPTTI : Turuz Dictionary

titrətdi.
o göy gözlər ürəgim dalptdı: ürəyimi titrətdi

TALPTTI : Turuz Dictionary

titrətdi.
o göy gözlər ürəgim dalptdı: ürəyimi titrətdi