Multilingual Turkish Dictionary

TALQAŞINMAQ

TALQAŞINMAQ : Turuz Dictionary

talğaşınmaq. talaşlanmaq. oyçunmaq. anğaşınmaq. əndişələnmək. həyəcanlanmaq.
bu salığı oyçunmadan dinlədilər

TALQAŞINMAQ : Turuz Dictionary

talğaşınmaq. talaşlanmaq. oyçunmaq. anğaşınmaq. əndişələnmək. həyəcanlanmaq.
bu salığı oyçunmadan dinlədilər