Multilingual Turkish Dictionary

TALQALATMAQ

TALQALATMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çaypaltmaq. dalqanandırmaq

TALQALATMAQ : Turuz Dictionary

dalqalatmaq. östürmək. ösürətmək. əsitirmək. əsiritmək. dalqalatmaq

TALQALATMAQ : Turuz Dictionary

dalqalatmaq.dulqundurmaq. silkələtmək.
ürək dulqundurmaq: ürək pökdürmək: ürək silkələtmək, dalqalatmaq

TALQALATMAQ : Turuz Dictionary

dalqalatmaq. östürmək. ösürətmək. əsitirmək. əsiritmək. dalqalatmaq

TALQALATMAQ : Turuz Dictionary

dalqalatmaq.dulqundurmaq. silkələtmək.
ürək dulqundurmaq: ürək pökdürmək: ürək silkələtmək, dalqalatmaq