Multilingual Turkish Dictionary

TALQALI

TALQALI : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalqalı saç: burqan saç

TALQALI : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalqalı.
giriş çıxışlı.
bükülü. əyri. əyri büyrü.
darqalı. dərdli. bulanaq. bulğan. kədərli. sevdalı: dalqalı başlım mənim.
talqalı talqalı: dalqalı dalqalı. dal dal. qıvrım qıvrım: bıcır bıcır. biçik biçik. burum burum

TALQALI : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalqalı.
çalxantılı.
movclu. hərəkətli.
qarınlı.
dağqılı. tuluqlu. qorlı. qurlı. gurlı. quşqulu. qurtlu. cüvəli. qışıqlı. qızıqlı. qıdıqlı. qıtıqlı. qıcıqlı. işgilli. tədirgin. birəli. çalxalı. yalxalı. yılxalı. qatılı. qatqılı. qarqıl. qarıq. qaralı. qatışıq. qarımıq. küpəli. qılplı. qulplu. pülçüklü. kölgəli. sarsılı. yalpalı. bulalı. bulanı. toxalı. gərgili. şübhəli. şəggili. məşkuk. müşəvvəş

TALQALI : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalqalı. damarlı. cızıqlı. carıq. cizgili. yarqılı. yollu. xətli

TALQALI : Turuz Dictionary

dalqalı. dalqaq. rəvani. pisik

TALQALI : Turuz Dictionary

dalqalı. şəpəli, dalqalı axan

TALQALI : Turuz Dictionary

-dalqalı, qıvrımlı olan: qığırşaq. qıvırşaq. buruşmuş. qıvrımlış.
saçın qığırşaqğı düzəlinə bilir.
damar damarlı, dalqalı cızıqlı, şəpəli, qırslı olan: gəzi.
gəzi daş.
gəzi parça.
gəzi kağız

TALQALI : Turuz Dictionary

dalqalı. suruğ. sürük. tökümlü. movclu. məvvac.
suruğ boya.
suruğ çəki: dalqalı nəqqaşlıq.
dalqalı nəqqaşlıq: suruğ çəki

TALQALI : Turuz Dictionary

dalqalı. dalqaq. rəvani. pisik

TALQALI : Turuz Dictionary

dalqalı. şəpəli, dalqalı axan

TALQALI : Turuz Dictionary

-dalqalı, qıvrımlı olan: qığırşaq. qıvırşaq. buruşmuş. qıvrımlış.
saçın qığırşaqğı düzəlinə bilir.
damar damarlı, dalqalı cızıqlı, şəpəli, qırslı olan: gəzi.
gəzi daş.
gəzi parça.
gəzi kağız

TALQALI : Turuz Dictionary

dalqalı. suruğ. sürük. tökümlü. movclu. məvvac.
suruğ boya.
suruğ çəki: dalqalı nəqqaşlıq.
dalqalı nəqqaşlıq: suruğ çəki