Multilingual Turkish Dictionary

TALQAN

TALQAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalqan.
giriş çıxış yeri.
dartımış. (dartmaq). oğuq. əzik (hər bir nərsə). yumşaq. yumşanmş.
bütün dünyanı dalğan edib eşib gəlmiş: bütün dünyanı gəzib dolanıb dönmüş: çox nərsə görmüş adam.
həlim.
dalğan adam: düşünəcəkli kişi.
çalışqan. fədaqar.
qızartılmış, qoğrulmuş taxıl, buğda, un.
tarıq talqanı: qoğrulmuş darı.
xəmir. talqa.
çiq, xam talqan: çiy xəmir.
darmadağın olmuş.
qəşş. tutarıq. sər;.
talqanlığ::qəşş kəsəli.
dalına bilən.
yumşaq. gəvrək.
yağda qoğrulmuş un.
talğan edmək: { talqanlatmaq:
talğanlatmaq. yumşatmaq. gəvrətmək. çeğnətmək.
yağda unu qoğurmaq}.
tarğanğ. dağılan.
daşqa.
qəltək.
sütül ütmək buğda.
talqa. yağma. tarac.
yorulan

TALQAN : Turuz Dictionary

dalğan.
üstün. aştın.
bu ondan aştındır.
aşq odunan, aştın küyən (yandıran) od bulmadım.
modern.
> dağun. xurdi xəmir

TALQAN : Turuz Dictionary

dalğan.
təlgən. dadğın. sucuğun, yemiş qabıqlarının (miyanpurun) içinə doldurulan tut unu, qoz badam içi qarışığı.
dalıqan. seçəyən. seçəğən. soruq. soruğ. məqul. məntiqli. ağıllı. fərqində olan

TALQAN : Turuz Dictionary

dalğan.
üstün. aştın.
bu ondan aştındır.
aşq odunan, aştın küyən (yandıran) od bulmadım.
modern.
> dağun. xurdi xəmir

TALQAN : Turuz Dictionary

dalğan.
təlgən. dadğın. sucuğun, yemiş qabıqlarının (miyanpurun) içinə doldurulan tut unu, qoz badam içi qarışığı.
dalıqan. seçəyən. seçəğən. soruq. soruğ. məqul. məntiqli. ağıllı. fərqində olan