Multilingual Turkish Dictionary

TALQANAR

TALQANAR : Turuz Dictionary

-dərədə yel qalxsa, art başı dalğanar. (art başı: bel başı. gədik). (dalğanar: burğanar)

TALQANAR : Turuz Dictionary

-dərədə yel qalxsa, art başı dalğanar. (art başı: bel başı. gədik). (dalğanar: burğanar)