Multilingual Turkish Dictionary

TALQAVUQLUQ

TALQAVUQLUQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalkavuqluq. günçülük. günə görə davranışlıq, dəğişməlik. günağaçılıq. günkişilik. günbəylik. oprtonislik.
çanaqçılıq, dalqavuqluq edmək: çanaq yalamaq

TALQAVUQLUQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalqavuqluq. əkdilik. qonqaqlıq

TALQAVUQLUQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

riyakarlıq. subaylıq

TALQAVUQLUQ : Turuz Dictionary

dalqavuqluq. qavzaq. qoltuq vermə

TALQAVUQLUQ : Turuz Dictionary

dalqavuqluq. qavzaq. qoltuq vermə